05/10/2020

Informacja dot. procedury wezwania do złożenia akcji.

W dniu 30 września spółka APER VENTURES spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna ASI z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1798), dokonała pierwszego wezwania akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w Spółce. Dokumenty akcji należy złożyć w siedzibie Spółki pod adresem: Warszawa, ul. Grzybowska 4/96, w dni robocze w godz. 10-16.

Kontakt dla mediów

Karol Schwann

SZAPIRO|SCHWANN Public Relations

karol.schwann@szapiroschwann.com

tel. +48 603 995 787